Oudheidkundig Museum en ANBI

De Stichting Oudheidkundig Museum te Sint-Michielsgestel heeft de officiële fiscale status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit impliceert dat bijdragen, donaties, schenkingen, sponsoring en dergelijke aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor zowel de Inkomsten- als de Vennootschapsbelasting. Voor particulieren tegen een percentage van 125 % (100 euro schenken levert daarmee een aftrekpost op van 125 euro). Voor de vennootschapsbelasting is dat 150%. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl of mail naar info@romeinshalder.nl 

Algemene gegevens:

Post- en bezoekadres: Haanwijk 5B, 5271 VG  Sint-Michielsgestel

Mailadres: info@romeinshalder.nl

IBAN: NL29 RABO 0133 6609 74

RSIN: 816696433

Doelstelling van de Stichting is het in stand houden van het Oudheidkundig Museum. Daarbij richten wij ons op twee taken: een educatieve en een wetenschappelijke.

Educatieve taak: een zo breed mogelijk publiek kennis laten nemen van de vondsten van Halder en zo aandacht vestigen op het historisch belang van deze vondsten voor de Romeinse geschiedenis van onze streek.
Wetenschappelijke taak: het toegankelijk maken van de Halderse vondsten voor verder wetenschappelijk onderzoek door registratie, determinatie en publicatie van de gevonden materialen.

Sinds juni 2017 zijn we gevestigd op het landgoed Haanwijk. De jaren ’17-’19 hebben voor het museum in het teken gestaan van inrichten, aanpassen en een goede organisatie opbouwen. Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het corona-jaar en dat betekende voor ons 3 maanden sluiting met nog eens 2 weken in november. Onze medewerkers behoren allen wat leeftijd betreft tot de kwetsbare groep, geen sinecure dus om het museum draaiende te houden. Daarnaast behoort ook het grootste deel van onze bezoekers tot die categorie. Groepen van meer dan 5 personen kunnen we nu niet ontvangen, dus dat is vrijwel stil komen te liggen. En voor de scholen is het ook moeilijk geworden, omdat wij de groepen gehalveerd hebben (max 15 ll-en) en dat mogelijk organisatieproblemen voor de scholen oplevert.

Maar er is ook goed nieuws:

  • Nieuwe bruiklenen nl. metaalvondsten uit het gebied van de Tempel van Empel.
  • 2 à 3 keer per jaar hebben we een kleine wisselexpositie. Najaar ’20 is dat Terra Sigillata.  Exposities die geweest zijn: Hercules Magusanus, Munten met vrouwenbeelden en klein Halders aardewerk.
  • We zijn op weg naar de registratie als erkend museum.

Beloningsbeleid: Het stichtingsbestuur en de medewerkers zijn allen vrijwilligers.

Bestuur:

Voorzitter: B. van Beek
Vice-voorzitter/penningmeester: P. Barendregt
Secretaris: L. Huisman
Lid: R.Crielaers

Voor een overzicht van de activiteiten van de laatste jaren zie de jaarverslagen.

jaarverslag Museum 2017

jaarverslag Museum 2018

jaarverslag Museum 2019

jaarverslag Museum 2020

Voor een financiële verantwoording over periode 2018-2020 zie de balans en de winst-en verliesrekening per 31 december 2020.
Balans Museum 2020

W- enV-rekening Museum 2020