Oudheidkundig Museum en ANBI

De Stichting Oudheidkundig Museum te Sint-Michielsgestel heeft de officiële fiscale status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit impliceert dat bijdragen, donaties, schenkingen, sponsoring en dergelijke aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor zowel de Inkomsten- als de Vennootschapsbelasting. Voor particulieren tegen een percentage van 125 % (100 euro schenken levert daarmee een aftrekpost op van 125 euro). Voor de vennootschapsbelasting is dat 150%. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl of mail naar info@romeinshalder.nl 

Algemene gegevens:

Post- en bezoekadres: Haanwijk 5B, 5271 VG  Sint-Michielsgestel

Mailadres: info@romeinshalder.nl

IBAN: NL29 RABO 0133 6609 74

RSIN: 816696433

Doelstelling van de Stichting is het in stand houden van het Oudheidkundig Museum. Daarbij richten wij ons op twee taken: een educatieve en een wetenschappelijke.

Educatieve taak: een zo breed mogelijk publiek kennis laten nemen van de vondsten van Halder en zo aandacht vestigen op het historisch belang van deze vondsten voor de Romeinse geschiedenis van onze streek.
Wetenschappelijke taak: het toegankelijk maken van de Halderse vondsten voor verder wetenschappelijk onderzoek door registratie, determinatie en publicatie van de gevonden materialen.

Plannen voor 2016.  Het museum bevindt zich in een overgangsfase. Eind 2014 raakten we onze huisvesting in de Jongenskapel van het Doven Instituut Kentalis kwijt. Halverwege 2015 konden we tijdelijk in afgeslankte vorm verder in de bibliotheek De Meierij.  Eind 2016 hopen we onze nieuwe accommodatie in Haanwijk (op loopafstand van Halder) in gebruik te kunnen nemen. Naast een hele verhuizing en herinrichting van het museum zal er veel energie nodig zijn voor de fondsenwerving. Onze financiële situatie is er door het ontbreken van toegangsgelden de laatste twee jaar niet beter op geworden.

Beloningsbeleid: Het stichtingsbestuur en de medewerkers zijn allen vrijwilligers.
Alleen reiskosten worden vergoed.

Bestuur:

Voorzitter: B. van Beek
Vice-voorzitter/penningmeester: P. Barendregt
Secretaris: L. Huisman
Lid: R.Crielaers

Voor een overzicht van de activiteiten van de laatste jaren zie de jaarverslagen.
jaarverslag Museum 2016

jaarverslag Museum 2017

jaarverslag Museum 2018

jaarverslag Museum 2019

Voor een financiële verantwoording over periode 2017-2019 zie de balans en de winst-en verliesrekening per 31 december 2019.
Balans Museum 2019

W- enV-rekening Museum 2019