Bezoek door scholen

Wat heeft het museum te bieden?
Een collectie met voorwerpen uit de Romeinse tijd, die in de 60-er en 70-er jaren in Halder gevonden zijn. Halder ligt op een afstand van een halve kilometer van het museum. De collectie geeft een goed beeld van de invloed van de Romeinen tijdens de eerste 2 eeuwen van onze jaartelling in de Brabantse beekdalen.   Tot de collectie behoren o.a.:

  • munten, aardewerk, glas, gebruiksvoorwerpen en een Romeinse soldaat
  • een reconstructie van een Romeinse pottenbakkersoven, die op Halder gevonden is.
  • een reconstructie van een van de gevonden waterputten.

Scholen kunnen zich aanmelden voor een rondleiding in het museum.

  • Duur: ruim een uur, maatwerk is mogelijk.
  • Er is ruimte voor zelfwerkzaamheid in de vorm van een museumspeurtocht.
  • Rondleidingen worden verzorgd door ervaren rondleiders met onderwijservaring.
  • Geschikt voor  eind groep 5  t/m de brugklas. Zowel in de rondleiding als in de leskist is er materiaal beschikbaar aangepast aan de leeftijd.
  • Maximale groepsgrootte: 25 kinderen
  • Maximaal 3 begeleiders  per groep in het museum zolang de 1,5 meter maatregel geldt.
  • Voor grotere groepen  is er een natuur – museum combinatie mogelijk.

Per groep van max. 25 kinderen + 3 begeleiders zijn de kosten  € 50. Geen contante betaling!
Wij doen mee aan MUSEUM SCHATJES en MUSEUM SCHATTEN.

Aanvraag voor een schoolbezoek via reservering@romeinshalder.nl
Uiterlijk 2 weken van tevoren.

Ter voorbereiding op een bezoek aan het museum kan men een leskist lenen via Plaza Cultura.

De leskist bevat:   Originele voorwerpen en replica’s uit de Romeinse tijd.
▪ Uitgewerkte lesideeën, die inpasbaar zijn in de meeste geschiedenismethodes.
▪ Achtergrondinformatie voor leerlingen en leerkracht.
▪ Doe-opdrachten m.b.t. het dagelijkse leven van de Romeinen.