Collectie en interessante stukken

De collectie van het museum is voor het allergrootste deel afkomstig van de opgravingen in Halder in de 60-er en 70- er jaren van de vorige eeuw. De vondsten dateren uit de eerste eeuwen van onze jaartelling en geven een beeld van de romanisering in Halder en omgeving.

De collectie van het museum bestaat uit vele voorwerpen, variërend van kleine, niet te determineren scherfjes van aardewerk tot prachtige en complete gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd.

De sieraden, glaswerk en aardewerk zijn vaak afkomstig uit een van de 7 gevonden waterputten. Een deel van het aardewerk is in Halder geproduceerd en een deel is afkomstig uit andere delen van W-Europa. De munten zijn deels afkomstig van losse vondsten en uit de muntschat bij de Essche stroom, gevonden in 1962.

Het museum beschikt over reconstructies die gemaakt zijn aan de hand van opgegraven restanten. Met behulp van de kennis van elders opgegraven vondsten zijn er wetenschappelijk verantwoorde reconstructies van deze opgegraven restanten gemaakt o.a.  een waterput en een pottenbakkersoven. Ook is er een kopie van de geloftesteen van Ruimel, gedateerd rond 50 na Chr.

 

Interessante stukken uit de collectie van het museum beschreven

In het Informatiebulletin voor de Vriendenkring van het museum zijn artikelen verschenen waarin een interessant stuk uit de museumcollectie wordt belicht. Hieronder staan deze artikelen vermeld. U kunt ze openen om te lezen.

Een geribbelde standamfoor (2006) Klik hier
Een vormgeblazen vierkante fles en achtergrondinformatie over de glasindustrie (2006) Klik hier
De votiefsteen van Ruimel voor de godheid Magusanus Hercules (2007) Klik hier
Een crematiegraf uit het midden van de 2e eeuw met elf stuks aardewerk en een munt (2007) Klik hier
De pottenbakkersoven van Halder (2008) Klik hier
Het in Halder gefabriceerde aardewerk (2008) Klik hier
Republikeinse denarii in het museum (2009) Klik hier
‘Muntschat van Vught’ zat in Halder in de grond (2009) Klik hier
Bordspellen en speelsteentjes in de Romeinse tijd (2009) Klik hier
Romeinse munten uit de Keizertijd tot 215 na Christus (2010) Klik hier
Op Halder gevonden Romeinse gewichten (2010) Klik hier