Vriendenkring Oudheidkundig Museum

Een museum exploiteren inclusief het wetenschappelijk onderzoekswerk vergt veel menskracht met een grote verscheidenheid aan kennisdisciplines en vaardigheden. Die vereiste menskracht heeft het museum dankzij een team van enthousiaste medewerkers, die het werk als onbetaald vrijwilliger doen.

Het ontbreken van personeelskosten verlaagt de totale exploitatiekosten van het museum, die bestaan uit het in stand houden van de collectie in de breedste zin, huur accommodatie, bureaukosten en scholing medewerkers.

Mede dankzij donaties en subsidies en door zeer zuinig met de beschikbare middelen om te gaan wordt de exploitatie sluitend gehouden. Helaas kunnen daarbij soms bepaalde zaken en plannen door gebrek aan voldoende financiële middelen niet worden uitgevoerd.

De Stichting Vriendenkring van het Oudheidkundig Museum Romeins Halder te Sint-Michielsgestel heeft als doelstelling “Het verwerven van inkomsten om de Stichting Oudheidkundig Museum Romeins Halder financieel te steunen om zo de continuïteit van de activiteiten van het museum te waarborgen”.

Al een aantal jaren achtereen heeft de Vriendenkring deze doelstelling kunnen waarmaken door het museum financiële ondersteuning te geven bij noodzakelijke investeringen en gewenste projecten.

Voor een jaarlijkse bijdrage vanaf € 20,00 bent u Vriend van het museum. Deze status geeft u recht op gratis entree in het museum. Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar het Informatiebulletin van de Vriendenkring waardoor u geïnformeerd blijft over de ontwikkelingen in en de activiteiten van het museum en van de Vriendenkring.

De Vriendenkring staat ook open voor niet-particulieren (bedrijven en instellingen).

Voor een eenmalige schenking vanaf € 250,- wordt men Bevriende Relatie. Als dank daarvoor vermelden wij gedurende twee jaar de naam, het adres en de website in het tweemaal per jaar verschijnende Informatiebulletin van de Vriendenkring. Ook wordt desgewenst eenmaal gratis een groepsrondleiding door het museum verzorgd.
Bij een schenking vanaf  € 1000,- plaatsen we bovendien 2 jaar lang het logo op de home-page van de website.

Periodieke, fiscaal aftrekbare, giften

De Stichting Vriendenkring heeft de officiële fiscale status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit impliceert dat bijdragen, donaties, schenkingen, sponsoring  en dergelijke aan de Stichting Vriendenkring fiscaal aftrekbaar zijn voor zowel de Inkomsten- als de Vennootschapsbelasting. Voor particulieren zelfs tegen een percentage van 125% (100 euro schenken levert een aftrekpost van 125 euro). Voor meer informatie kijk op www.belastingdienst.nl of mail naar info@romeinshalder.nl

Stichting Vriendenkring van het Oudheidkundig Museum,

RSIN 820384884

Voorzitter: vacature

Secretaris: L. Huisman

Penningmeester: P. Barendregt-Hosman

Rekeningnummer: NL25 RABO 0133 6950 93

Postadres: Eikenlaan 23, 5271 RR Sint-Michielsgestel

Heeft u belangstelling om lid te worden van de Vriendenkring, stuur dan een mail naar info@romeinshalder.nl dan nemen wij contact met u op.

Balans en W- enV-rekening   2019, 2020 en 2021