Het Plakboek van Broeder Celestinus Vencken


Broeder Celestinus verzamelde vanaf de ontdekking van de Romeinse muntschat een grote hoeveelheid artikelen en foto's die hij, tesamen met zijn eigen aantekeningen van de opgravingen, onderbracht in een uniek plakboek.Het boek heeft 60 pagina's met veel foto's en tekeningen en biedt een uniek inkijkje in de praktijk van de amateurarcheologie.